E-sports

Spela TV-spel med funktionshinder

Vad kan utvecklare göra för att utveckla spel som är tillgängliga för spelare med olika typer av funktionshinder? Det krävs inte några svåra förbättringar förtillgängliggöra massor av spel för personer som lider av olika handikapp. I den här artikeln ska vi titta på några av de mest uppenbara förbättringarna.

Synfel

Har du spelat ett TV-spel med mycket textinnehåll och känt frustration över att texten är så liten att du behöver sätta dig närmare skärmen för att kunna läsa den? Risken är stor att du känner igen dig detta, oavsett om du har bra syn. Trots detta är det väldigt få TV-spel som utrustats med möjligheten att göra texten större, något som borde vara väl så enkelt att förbättra. Även då den första åtgärden om du har synfel förstås är att skaffa glasögon, vilket går att hitta prisvärt hos onlineförsäljare som wearglas.com, en ny spännande aktör som säljer glasögon online.

Lika enkelt som det vore att göra texten i TV-spel mer läsbar vore det att utrusta spelen med kontrastlägen för färgblinda. Färgblindhet yttrar sig vanligtvis i svårigheter att uppfatta skillnader mellan rött och grönt. Om fler spel hade möjligheten att enkelt ställa om hur färgerna visas skulle mängder av spel göras tillgängliga för en ofta förbisedd grupp.

Svårighetsgrader

Om ett spel upplevs som svårt brukar det för de allra flesta räcka med att justera ned svårighetsgraden till den enklaste nivån. I nio fall av tio räcker det dock inte

om det är så att man lider av någon form av kognitivt funktionshinder. Det är mer komplicerat att utveckla enklare svårighetsgrader eftersom det kräver större ingrepp i spelen. Även här måste man dock säga att spelbolagen relativt lättvindigt kan göra förändringar som spelar stor roll för många spelare. Det vore önskvärt inte minst med tanke på att datorspel kan spela stor roll för hur färdigheterna hos dem med kognitiva funktionshinder utvecklas.

Hörselnedsättning

Hur det kan bli enklare för människor med funktionsnedsättningar i hörseln att spela TV-spel hänger i någon mån samman med synskadades upplevelser. Att

utrusta spelen med tydliga och lättlästa menyer och stora typsnitt för textningen skulle göra stor nytta. Vid sidan av det är det också bra med valmöjligheter som förstärker ljud som skickar viktiga signaler till spelaren. Ljud spelar ju en viktig roll i TV-spel när det gäller att bekräfta olika inputs som spelaren gör. Ofta finns möjligheter att stänga av musiken och bara lämna kvar atmosfäriska ljud. Det behöver dock inte vara till hjälp om det är så att även ljud som inte spelar någon roll för hur det går i spelet samtidigt förstärks (t.ex. atmosfäriska ljud). Även här finns det alltså mycket kvar för spelutvecklarna att göra. Med tanke på att frågan om att spela med funktionshinder vunnit mer uppmärksamhet på senare tid så kommer nog mycket att hända de närmsta åren.