E-sports

Spelutvecklaren skapar spelen

Många tv-spelsfans drömmer sannolikt om att jobba med det de älskar allra mest, och om att få vara med bakom kulisserna när tv-spelen skapas. Om man har en sådan dröm ska man satsa på att skaffa en utbildning som gör att man kan bli spelutvecklare. Det är spelutvecklarna som omsätter idéer till verklighet, och som faktiskt skapar ett tv-spel av ett ursprungligt koncept.

Exakt vad en spelutvecklare gör kan dock skilja sig åt stort beroende på vilken inriktning man väljer. Det är nämligen en omfattande process att skapa ett tv-spel, som sker i flera olika steg med helt olika krav på utvecklarna. Generellt kan dessa inriktningar sägas vara indelade i tre olika aspekter av speldesign: design, grafik och programmering. Även om det vanligaste är att man är specialiserad inom ett av dessa områden, är det inte alls omöjligt att man kan komma att jobba även inom de andra två. Det gäller särskilt om man arbetar på ett mindre företag, eller själv håller på att utveckla ett spel. I det sistnämnda fallet måste man förutom kompetens inom design, grafik och programmering också ha ekonomin för att kunna arbeta med sitt spel. Även om det tar lång tid att lära sig allt man behöver kunna för att ha rätt kompetens, kan ekonomin ordnas på relativt kort tid, genom att man ansöker om ett företagslån hos exempelvis Capcito. På det sättet kan man få de pengar som behövs för att arbeta heltid med sitt spel, köpa den utrustning som behövs, och kanske komplettera sin egen kompetens genom att anställa andra spelutvecklare.

Om man istället själv är anställd, är det troligt att man framförallt kommer att arbeta inom ett av de tre områden som nämndes ovan. Som speldesigner har man ofta en projektledande roll och ett övergripande ansvar för spelet. Man ska med andra ord se spelet som en helhet, och försäkra sig om att alla delar hänger samman och förmedlar den tanke och den känsla som är meningen. Mer konkret kan en designers arbetsuppgifter innebära att man designar en bana eller att man skapar så kallade interaktioner mellan spelets olika delar.

De banor och de karaktärer som designern skapar, ska grafikern sedan göra till verklighet. Grafikern jobbar med andra ord logiskt nog med spelets grafik. Det innebär mer praktiskt att grafikern arbetar med att skapa 3D-modeller av spelets alla karaktärer och miljöer.

Därefter tar programmeraren vid, vars uppgift det är att se till att karaktärer, banor, föremål och annat i spelet uppför sig så som det är tänkt, till exempel att spelkaraktären lyder spelarens kommandon. Arbetet ser på ytan ut som vilken dataprogrammering som helst – i grund och botten är det ju ett spel ett program – även om grundmaterialet är mycket annorlunda. Förutom att skriva kod är en viktig del av programmerarens arbetsuppgifter att testa det de har programmerat, för att se att spelet fungerar som det ska och att det inte finns några buggar.

Även om designern, grafikern och programmeraren har omtalats i singular hittills, är sanningen att det snarare handlar om en mängd designers, en mängd grafiker och en mängd programmerare som arbetar tillsammans i ett team. Varje person har vanligtvis ansvar för en specifik del av spelet, till exempel karaktärerna (eller bara ett fåtal karaktärer) eller en eller flera banor. När allt sedan sätts ihop får man ett färdigt spel som är redo att skickas ut till förväntansfulla spelare världen över.